INDEX - 3* HOTELY - 4* HOTELY - 5* HOTELY - PRAŽSKÝ HRAD - MATICE ČESKÁ - ČESKÁ REPUBLIKA - DOPRAVA - HOSPODÁŘSTVÍ

 

MENU

 

   INDEX
   3* HOTELY
   4* HOTELY
   5* HOTELY
   PRAŽSKÝ HRAD
   MATICE ČESKÁ
   ČESKÁ REPUBLIKA
   DOPRAVA
   HOSPODÁŘSTVÍ

 

MAPA

 

MAPA

 
 
 

 

 
     
     
     
 

HVĚZDY:  3 - 4 - 5

 
Česká republika
 
Česká republika má rozlohu 78 864 km2 a 10,3 milionu. obyvatel. Hlavní město Praha - 1,2 milionu. Území tvoří historické země Čechy, Morava a Slezsko. Administrativně se dělí na 85 okresů. Má centrální polohu v Evropě. Politicko strategická poloha byla vždy předmětem zájmu mocností. Moderní společný česko-slovenský stát vznikl v roce 1918 po rozpadu Rakousko-Uherska, po více jako 300 roční habsburské nadvládě, která v Čechách nastoupila v první polovině 17. Století a po téměř 1000 r období od zániku Velkomoravské říše a přičleněni území dnešního Slovenska k Uhersku. Rozdílnost náhledy české a slovenské politické a ekonomické reprezentace k řešení naléhavých ekonomických, sociálních a národnostních problémů vedla však k zániku společného státu Čechů a Slováků.

Česká republika je nový státní útvar na mapě střední Evropy. Vznikla 1.1. 1993 na základě přijetí zákona o zániku České a Slovenské federativní republiky Federálním shromážděním. Hranice České republiky jsou historické a patří k nejstarším v Evropě. Od roku 1918 se však konaly menší úpravy původně určených státních hranic s Rakouskem a Polskem. Česká republika patří k hustě zaľudneným státům Evropy s nízkým přirozeným přírůstkem obyvatelstva / 0,1 prom. / Nejméně zalidněné jsou Jižní a Západní Čechy.

Na Moravě jsou slabě zalidněné Jeseníky a Českomoravská vrchovina. V České republice žije 81,3% obyvatel české národnosti, 13,6% moravské a slezské, 3% Slováků, zbytek Němci, Poláci. Největší sídla: Praha, Brno (388 tisíc obyv.), Ostrava (328 tisíc obyv.), Plzeň (173 tisíc obyvatel), více než 100 000 žije v Liberci a Olomouci. Česká republika je průmyslově-zemědělský stát. Průmyslová výroba má starou tradici.

V období rozpadu Rakousko-Uherska bylo na jejím území soustředěno 70% průmyslu celé monarchie. Čechy a Morava byly v té době vedle průmyslovém Sasku hospodářský nejvyspělejší region ve střední Evropě.

 

 

© 2009 pre L222 poskytol dizajn CYRIX. n-games.eu -  vyrobil AUREL