UDI PRAHA - home page  (Ubytování, hotely, informace, historie, místa, kultura)
 

INDEX - 3* HOTELY - 4* HOTELY - 5* HOTELY - PRAŽSKÝ HRAD - MATICE ČESKÁ - ČESKÁ REPUBLIKA - DOPRAVA - HOSPODÁŘSTVÍ

 

MENU

 

   INDEX
   3* HOTELY
   4* HOTELY
   5* HOTELY
   PRAŽSKÝ HRAD
   MATICE ČESKÁ
   ČESKÁ REPUBLIKA
   DOPRAVA
   HOSPODÁŘSTVÍ

 

MAPA

 

MAPA

 
 
 

 

 
     
     
     
 

HVĚZDY:  3 - 4 - 5

 
Vítejte
 
Vítejte na stránkách UDI Praha - Ubytování, Dějiny a informace. Informací tady najdete dost. Sekci hotelů jsme rozdělili do hotelů se 3, 4 nebo 5 hvězdama. Děkujeme Vám za Vaší návštevu.
 
Zajímavé místa
 
Gotika navazuje na románský Stil. V Čechách nastupuje později a proto také později ustupuje. Udržela se do 16 století, tedy do doby kdy se v Itálii a Francii prosadila renesance. Gotika na rozdíl od románského slohu se nerozšiřovala po celé Evropě. V Praze jsou všechna vývojová stadia gotiky.

Karlův most
Sochy: Na zábradlí mostu je rozmístěno 30 soch a sousoší, většina pochází z období 1706 - 1714. V 14. století zde byl umístěn první kříž, do r. 1503 byla postavena také socha Bruncvík, z níž se dochoval jen podstavec, dnes umístěný v Lapidáriu Národního muzea. Nejstarší dodnes stojící socha v původní podobě je sv. Jan Nepomucký z roku 1683, poslední bylo umístěno sousoší sv. Cyrila a Metoděje v roce 1928. Většina soch byla i je z pískovce, jen sv. Filip Benicius je z mramoru a sv. Kříž (Kalvárie) a Jan Nepomucký jsou z bronzu. Díky materiálu se mnoho soch zničilo, mnoho doplatilo i na poměrně časté povodně, a proto byly takto poškozené sochy restaurovány a nahrazovány kopiemi, které vytvořili současní umělci. Originály opravených soch se pak přestěhovali do Lapidária Národního muzea či do Gorlice na Vyšehradě.

Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha

Katedrála je zasvěcena třem světcem a patronem Čech: sv. Vítová, mučedníkovi, Přemyslovská knížeti Václavovi, který na současném místě založil první rotundu a sv. Vojtěchov druhému pražskému biskupovi.
Základní kámen ke gotické katedrále byl položen za účasti krále Jana Lucemburského a arcibiskupa Arnošta z Pardubic, duchovenstva, šlechty a rytířstva v roce 1344
Chrám byl založen jako stavba katedrálního typu podle vzoru francouzských katedrál, s věncem kaplí kolem vlastního chóru a složitým opěrným systémem.

Letohrádek královny Anny

Jde o jednu z prvních renesančních staveb na území Čech.
Dal ho postavit král Ferdinand pro svou manželku v renesančním stylu v roce 1538 stavba byla dokončena v 1565. Stavba probíhala za vedení italského stavitele Govinniho Spazi.
Letohrádek nebyla budova na bydlení, ale sloužila k pořádání různých dvorních slavností.

Sataromestská radnice

Byla postavena v roce 1338 v gotickém stylu. Na druhém patře byla radne sál která se dochovala do dnes. Radnice patří k najviznamejším památkám Prahy. Na radnici je orloj z roku 1410.

Pražský orloj

Najznámější památka v České republice a v hlavním městě PRAHA. Krásný soubor ozubených kol, přístrojů a mechanismu, zdobených soch a celkově hodin, které nemají ve světě obdoby. V letech 1552 -1560 prošel orloj větší opravou a zároveň byl zdokonalen Janem Táborským z Klokotské Hory. Během dalších let byl orloj zanedbáván a poškozován. Začátkem 17. století v r. 1613 byl orloj opraven hodinářem Kryštofem Švarcpachem. Od té doby šel ale hůř a hůř, až se zastavil docela. Drobné opravy po skončení třicetileté války (1618-1648) jej dokázaly uvést do chodu vždy jen na několik týdnů. Přesto ještě v 17. století byly na orloji osazeny figurky apoštolů. Na generální opravu však nebyly peníze a ani se nenašel schopný hodinář. V roce 1787 měl být celý nepotřebný stgroj dokonce prodán do starého železa. nakonec se v témže roce ujímá orloje hodinář Jan Landesberger. Ten však dokázal opravit pouze mechanickou část hodin. Astronomický kalendář a vlastní orloj dál čekal na své zmrtvých vstání téměř celé další století. Podruhé měl být orloj prodán v r. 1861, kdy se zastavily i jeho hodiny. Dnes ale fungují a je to vyhledávaná atrakce pro celý svět.
 

© 2009 pre L222 poskytol dizajn CYRIX. n-games.eu -  vyrobil AUREL